Huiswerkbegeleiding

 

Huiswerkbegeleiding is een optie als enkele van onderstaande beschrijvingen van toepassing zijn op jouw kind.

Mijn zoon of dochter:

0 Heeft  volgens mij (of volgens de mentor) wel de mogelijkheden, maar haalt geen passende resultaten

0 Vergeet wel eens een proefwerk of toets

0 Heeft veel stress voor proefwerken of proefwerkweken

0 Haalt regelmatig een onvoldoende

0 Haalt goede cijfers voor kleine toetsen, maar in de proefwerkweken gaat het mis

0 Denkt dat hij/zij een proefwerk goed gemaakt heeft, maar heeft dan toch een slecht punt

0 Heeft moeite met plannen

0 Wil niet overhoord worden

0 Leert weinig of niet vooruit voor proefwerken of so’s

0 Gebruikt de mobiele telefoon, draait harde muziek of heeft youtube aanstaan tijdens het leren

0 Heeft geen vaste tijden voor het maken van het huiswerk, maar werkt er de hele middag en avond aan

0 Zegt vaak "Dat hoef ik niet te kennen", als ik hem/haar overhoor

 

Bij JeS! huiswerkbegeleiding leert jouw kind organiseren en plannen. Ook maakt hij of zij (een deel van) het huiswerk tijdens de begeleiding. Nieuwe strategieën kunnen worden aangeleerd. Er wordt samen met de begeleider van JeS! veelvuldig gereflecteerd en geëvalueerd, waardoor de leerling echt léért leren. Leerwerk wordt overhoord en maakwerk wordt bekeken. Dit alles vindt plaats in een klein groepje van maximaal 4 leerlingen. Eens in de acht weken vindt er een gesprek tussen ouder, leerling en begeleider van JeS! plaats.

 

Openingstijden JeS! Huiswerkbegeleiding

Maandag            19.00 - 20.30 uur

Vrijdag                 19.00 - 20.30 uur

Aangepaste openingstijden, ook in vakanties, in overleg.

 

Het volgen van de training 'Potje POLLen' is voorwaarde voor deelname aan de huiswerkbegeleiding.