Studiecoaching

Bij JeS! is Studiecoaching echt maatwerk. Wanneer het leren of studeren wat moeizaam gaat, kunnen daar veel verschillende oorzaken voor zijn. Samen met jou, ouder en kind òf met jou als jongere of student, onderzoek ik wat er speelt. Heb je behoefte aan meer structuur? Lukt het niet om je aan een planning te houden? Is motivatie het probleem, of misschien concentratie? Of speelt er iets heel anders, dat eerst moet worden opgelost? 

Bij Studiecoaching leer je hoe het anders kan. En daar heb je je leven lang plezier van.

Studiecoaching is altijd één op één. Wanneer het fijner is dat er een ouder bij aanwezig is, kan dat.  

Hoe gaat het in zijn werk?

* We starten met een kennismakingsgesprek, de intake.

* We maken een plan op maat, waarin jouw vragen en doelen worden omgezet in de juiste acties. Hierin komt ook te staan hoe vaak we evalueren en met wie.

* Iedere keer krijg je een kort verslag. Hierin staat hoe het gaat, wat we gedaan hebben en welke afspraken er voor de volgende keer zijn gemaakt.