Wat is educoaching? 

 

In het woord educoaching herken je de woorden 

educatie en coaching. 

Educoaching biedt dan ook begeleiding bij leren,

in de breedste zin van het woord. 

Bij JeS! educoaching kun je ook terecht

voor algemene coaching.

 

Bij JeS!-educoaching vind je

Individuele coaching voor kinderen, jongeren en ouders

Hulp bij opvoedvragen

Studiecoaching

Remedial teaching

Training Plannen, Organiseren en Léren leren

Hulp bij achterstanden of hiaten

Huiswerkbegeleiding

Hulp bij dyslexie en dyscalculie